Nemoci a Škůdci

Zvápenatění včelího plodu

Zvápenatění včelího plodu je mykózou včelích larev. Existuje více než 15 druhů plísní sporulujících v cystách, které byly popsány v souvislosti s 50 různými druhy včel. Jejich patogenita, specifita hostitele, geografické rozmístění a rozšíření je rozmanité. Zvápenatění plodu je rozšířeno po celém světě, je nakažlivou nemocí a v posledních desítiletích získává rostoucí význam ve včelařství.

Varroáza

Varroáza je infekční onemocnění včel způsobené  roztočem Varroa Destructor, původně označovaný jako Varroa jacobsoni. Tento roztoč pochází z Indie, kde jsou tamní včely vůči němu rezistentní, na rozdíl od včel evropských. V České Republice je rozšířen od 70. let 20. století. Napadá především plod ale i dospělé jedince, které značně oslabuje sáním hemolymfy.